Inspiration och Hälsa

Integrativ Coaching, Hälsocoaching

Vi har lång erfarenhet och kompetens inom olika coachområden:

Integrativ Coaching

Utgår ifrån ICF´s metoder och etiska riktlinjer för internationella coacher. Den utgår ifrån att du har resurserna för förändring inom dig.
Ifrån ett nuläge till ett bättre önskat läge. Det handlar om att frigöra dina resurser så att du använder hela din potential.
Det för att nå dina mål och må så bra du någonsin kan.
Coach: Pernilla Andersson,

ICF -International Coach Federation, Certifierad Integrativ Coach

Friskvårdspedagog, fil. kand pedagogik

Hälsocoaching

Personlig hälsocoaching erbjuder vi både företag och privatpersoner.
Tillsammans med en hälsocoach arbetar du mot ditt personliga mål.
Personlig hälsocoaching är för dig som vill ha stöd och motivation i
att uppnå både dina kortsiktiga och långsiktiga mål samt bibehålla dem.
Du väljer själv om du vill fokusera på stresshantering, kost eller träning.